Samen stoppen we het coronavirus!

We hebben uw hulp hard nodig.

 

Het gaat niet om getallen, het gaat om mensen. Het gaat niet alleen om medicijnen, het gaat ook om weer alles kunnen doen wat je deed. Hoe meer we weten, hoe beter we weten: we moeten corona stoppen, en wel nú.

‘Vergis je niet, de impact van corona is groot,’ zegt Bram van den Borst. Hij is longarts bij het Radboudumc en ziet op zijn nazorgpoli ex-patiënten die “beter” zijn. Het zijn veelal mensen onder de vijftig die nog steeds extreem vermoeid zijn. Pijn blijven houden. Moeite hebben om deel te nemen aan het gezin, laat staan werk.

Dit zijn geen getallen, dit zijn vaders, moeders, opa’s en oma’s. En in de tweede golf gaan er nog veel meer van deze mensen bijkomen. We werken in het Radboudumc dan ook non-stop aan onderzoek naar Covid-19. Onderzoek naar medicijnen en hoe we ons eigen immuunsysteem kunnen inzetten en versterken. Maar ook onderzoek naar de beste nazorg, zodat je ná corona je leven weer kunt oppakken.

Help ons dit mogelijk maken met een donatie, door zelf een actie te starten, of door deze pagina te delen. Van het ingezamelde geld is al ruim € 180.000,00 gegaan naar onderstaande projecten: 

BCG onderzoek
‘In samenwerking met UMC Utrecht zijn we een studie gestart naar de mogelijke werkzaamheid van het vaccin tegen tuberculose (BCG-vaccin). Als het werkt, kunnen we onze zorgmedewerkers beter beschermen tegen het coronavirus.’ Prof. dr. Mihai Netea, hoogleraar Experimentele Interne Geneeskunde.

Bekijk onderstaand Engelstalig filmpje op NBC News over het BCG-onderzoek in het Radboudumc.

Onderzoek naar de relatie tussen BMI en Covid 19
Er is een verband aangetoond tussen overgewicht en de ernst van COVID-19, en er zijn aanwijzingen dat een meer uitgesproken ontstekingsreactie bij patiënten met ernstig overgewicht een rol zou kunnen spelen. Zo lang er geen vaccin beschikbaar is, is onderzoek naar nieuwe behandelingen van COVID-19 van groot belang.

COVID-19 dataregister
Het opzetten van een centraal dataregister met gegevens van COVID-19 patiënten voor wetenschappelijk onderzoek naar COVID-19. Het belangrijkste doel is om met deze data noodzakelijke kennis te krijgen om COVID-19 onder controle te krijgen.

Nazorg voor corona patiënten
Er zijn steeds meer signalen dat een aanzienlijk aantal corona-patiënten langdurig klachten houdt; hoesten, vermoeidheid, gevoel niet goed te kunnen doorademen, activiteiten niet kunnen oppakken en/of angstgevoelens. Het Radboudumc heeft een integrale en interdisciplinaire COVID-19 nazorg poli ingericht onder coördinatie van de afdeling Longziekten. Op deze corona nazorgpoli maken medewerkers van het Radboudumc een uitgebreide analyse van de gezondheid van patiënten en worden antwoorden gezocht op onderzoeksvragen over COVID-19 nazorg.

Beschermingsmiddelen en beademingsapparatuur
Totdat we het virus hebben verslagen, is het belangrijk om onze zorgprofessionals te beschermen, zodat zij de beste zorg kunnen blijven geven aan onze patiënten. Donateurs hebben bijgedragen aan een testopstelling van beschermingsmiddelen, zoals faceshields. En aan het alternatieve beademingsapparaat, waar IC-arts dr. Hugo Touw aan heeft meegewerkt, om de capaciteit van IC’s in binnen- en buitenland te kunnen opschalen als het nodig is.

Help mee, doneer!
Wil jij ook meehelpen aan deze oplossingen? Doe dan nu een donatie. Dat vinden wíj een heldendaad. Elk bedrag helpt. Bedankt namens al onze zorgprofessionals!

Crowdfunding
We zijn op alle fronten bezig om de benodigde financiering te verwerven. Naast deze crowdfunding waarmee iedereen online kan doneren, kunnen fondsen en bedrijven het onderzoek in het Radboudumc ook steunen via het Radboud Fonds. U kunt hiervoor contact opnemen met Marjolein Rauws.

Dit is een actie van het Radboud Fonds; een fonds opgericht door Radboudumc en Radboud Universiteit.


Lees meer Lees minder
Bekijk alle

Start zelf een actie en vraag collega's, familie, vrienden en bekenden je te steunen. Kijk hieronder voor inspirerende acties van anderen.

Start actie
Bekijk alle

Onderzoek behandeling ernstig zieke COVID-19 patiënten op de IC

18-01-2021 | 10:52 Een deel van de ernstig zieke COVID-19 patiënten die op de Intensive Care worden opgenomen ontwikkelt een overactieve ontstekingsreactie. Dit kenmerkt zich bijvoorbeeld door hoge koorts, lage aantallen van witte bloedcellen, hoge ontstekingseiwitten in het bloed en leverproblemen. Bij verschillende andere ziekten met vergelijkbare ontstekingskenmerken is behandeling met anakinra (een ontstekingsremmer) effectief gebleken. Dankzij donaties aan het Radboudfonds is de werkzaamheid van behandeling met anakinra bij ernstig zieke COVID-19-patiënten onderzocht op de Intensive Care in het Radboudumc. Behandeling anakinraTijdens de eerste golf zijn 21 COVID-19-patienten op de IC behandeld met anakinra vanwege voortdurend hoge ontstekingskenmerken. Deze groep is vergeleken met 39 COVID-19-patiënten op de IC die deze kenmerken niet ontwikkelden en daarom niet werden behandeld met anakinra. Verschillen in het beloop van verschillende ontstekingswaarden gedurende de IC-opname werd vergeleken tussen deze twee groepen. Tevens zijn verschillen in de duur van beademing, de lengte van de IC-opname en overleving geanalyseerd. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat behandeling met anakinra bij ernstig zieke COVID-19-patiënten met voortdurend hoge ontstekingswaarden resulteert in daling van de klinische ontstekingskenmerken. Er is meer onderzoek nodig met grotere patiëntgroepen om te kunnen concluderen of anakinra bij kan dragen aan een kortere IC-opname en betere overleving. Bedankt aan alle donateurs namens het COVID-19-onderzoeksteam van de Intensive Care! Lees hier meer informatie over dit onderzoek in het Radboudumc.
Lees meer
Bekijk alle
€ 15

Peter

05-01-2024 | 19:53 Aan: Radboudfondsbijdrage van 'de lichtloper'