Onderzoek behandeling ernstig zieke COVID-19 patiënten op de IC

18-01-2021 | 10:52

Een deel van de ernstig zieke COVID-19 patiënten die op de Intensive Care worden opgenomen ontwikkelt een overactieve ontstekingsreactie. Dit kenmerkt zich bijvoorbeeld door hoge koorts, lage aantallen van witte bloedcellen, hoge ontstekingseiwitten in het bloed en leverproblemen. Bij verschillende andere ziekten met vergelijkbare ontstekingskenmerken is behandeling met anakinra (een ontstekingsremmer) effectief gebleken. Dankzij donaties aan het Radboudfonds is de werkzaamheid van behandeling met anakinra bij ernstig zieke COVID-19-patiënten onderzocht op de Intensive Care in het Radboudumc.

Behandeling anakinra
Tijdens de eerste golf zijn 21 COVID-19-patienten op de IC behandeld met anakinra vanwege voortdurend hoge ontstekingskenmerken. Deze groep is vergeleken met 39 COVID-19-patiënten op de IC die deze kenmerken niet ontwikkelden en daarom niet werden behandeld met anakinra. Verschillen in het beloop van verschillende ontstekingswaarden gedurende de IC-opname werd vergeleken tussen deze twee groepen. Tevens zijn verschillen in de duur van beademing, de lengte van de IC-opname en overleving geanalyseerd.

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat behandeling met anakinra bij ernstig zieke COVID-19-patiënten met voortdurend hoge ontstekingswaarden resulteert in daling van de klinische ontstekingskenmerken. Er is meer onderzoek nodig met grotere patiëntgroepen om te kunnen concluderen of anakinra bij kan dragen aan een kortere IC-opname en betere overleving.

Bedankt aan alle donateurs namens het COVID-19-onderzoeksteam van de Intensive Care!

Lees hier meer informatie over dit onderzoek in het Radboudumc.