Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet bij? Neem contact op met Marieke Kokkeler via marieke.kokkeler@radboudumc.nl

Is deze actie wel betrouwbaar? Wat is het Radboud Fonds?

Het Radboud Fonds is een fonds opgericht door het Radboudumc en de Radboud Universiteit samen. Bij het Radboud Fonds is de fondsenwerving van het Radboudumc en de Radboud Universiteit belegd. Kijk ook op radboudfonds.nl 

Waarom starten jullie deze actie? Het Radboudumc en de Radboud Universiteit krijgen toch geld van de overheid? 

Die tientallen miljoenen die de overheid jaarlijks reserveert voor de zorg zijn bestemd voor reguliere behandelingen, operaties, medicijnen, personeel etc. Niemand had een paar maanden geleden gerekend op de pandemie die we nu wereldwijd meemaken. Onderzoekers zijn nu 24/7 bezig met het vinden van oplossingen; deze onderzoeken zijn kostbaar, niet begroot en snelheid is geboden. De financiële bijdrage van de overheid aan alle corona-onderzoeken in Nederland is belangrijk maar onvoldoende. Daarom onze uitnodiging aan u, particulieren en bedrijven, om ons te helpen dit onderzoek snel mogelijk te maken. Iedere bijdrage, groot en klein, is welkom.

Waarom vragen jullie particulieren om donaties? Kunnen de zorgverzekeraar en de farmaceutische wereld niet bijdragen?

Wij zijn blij met iedere donatie die ons onderzoek verder kan brengen. Het bedrijfsleven kan ons hierbij helpen en doet dat ook al op allerlei fronten, maar iedere donatie is welkom en nodig.

Hoe weet een donateur naar welk project zijn/haar geld gaat?

Op een nader te bepalen moment zal het geworven geld verdeeld worden over de onderdelen van de campagne. Er kunnen de komende weken ook nog nieuwe initiatieven of onderzoeken aan worden toegevoegd. In overleg tussen het bestuur van het Radboud Fonds en de betrokken teams/onderzoekers zal een verdeling tot stand komen.

Hoe gaan jullie dit transparant tonen aan donateurs?

Door middel van een nieuwsbericht aan alle donateurs en berichten op websites van Radboud Universiteit, Radboudumc en Radboud Fonds. Ook in het jaarverslag van 2020 zullen de bestedingen transparant worden weergegeven.

De Bill and Melinda Gates Foundation heeft 6 miloen euro gegeven. Is dat geld al op?

Dat klopt. Een prachtige bijdrage! Maar bij het Radboudumc lopen verschillende onderzoeken naar het coronavirus. Kijk bijvoorbeeld op de site van het Radboudumc om nieuws over onderzoek te lezen. 
Meer informatie over de bijdrage van de Gates Foundation.

Wij maken mondkapjes, kunnen we die doneren?

Er zijn veel individuele initiatieven voor het maken van beschermingsmiddelen, waaronder mondkapjes. Als je zelf een tip hebt of iets aan te bieden hebt, dan kun je dat sturen naar middelencorona@radboudumc.nl. Daar wordt elk aanbod bekeken. Bij vragen wordt contact opgenomen met de inzender.

Waarom werken jullie niet samen met andere umc’s in onderzoeken en gaan jullie nu zelf geld ophalen?

Alle umc’s werken op dit moment aan oplossingen en onderzoeken en er wordt ook veel samengewerkt en kennis uitgewisseld. Tussen de universiteiten en umc’s is onderling veel contact; tussen onderzoekers, maar ook tussen fondsenwervers. Er worden ideeën uitgewisseld, best practices en kennis gedeeld. We werken allemaal voor hetzelfde doel: bestrijden van het coronavirus.

Hoe werkt het beademingsapparaat? Wordt dit straks verkocht om winst te maken?

Voor de werking van het beademingsapparaat kun je het filmpje op de homepage bekijken.

Het beademingsapparaat is ontwikkeld door het bedrijf Freebreathing in samenwerking met een intensivist van het Radboudumc. Voor het maken van het apparaat is goed gekeken naar de werking, de schaalbaarheid (kan er een grote hoeveelheid van geproduceerd worden) en de uitvoerbaarheid in verschillende landen.
Het apparaat moet gezien worden als een noodapparaat; te gebruiken bij gebrek aan reguliere IC-beademingsapparaten. Freebreathing heeft het ontwerp en de productiehandleiding online gezet. Dit betekent dat beide vrijgegeven zijn en ook door anderen (gratis) gebruikt/gemaakt kan worden. De productiekosten zijn relatief laag (900,00 euro per stuk). Spanje heeft o.a. al interesse getoond. Er wordt geen winst gemaakt op de VentilatorPAL.

Welke medicijnen/vaccins worden onderzocht en gaan farmaceuten hier straks veel geld aan verdienen? 

Op dit moment wordt in het Radboudumc in samenwerking met het UMC Utrecht onderzocht of een bestaand vaccin tegen TBC (BCG-vaccin) een betere bescherming biedt tegen het coronavirus. De eerste groep waarvoor dit wordt onderzocht, zijn 1.000 zorgverleners, zodat zij beter beschermd zijn en hun zorgtaken kunnen blijven uitvoeren.

Er is al een geneesmiddel of overige vragen over medicatie of research

Nee, dat klopt niet. Er helaas nog geen (door wetenschappelijk onderzoek) bewezen geneesmiddel tegen corona. Mocht je nog vragen hebben over een geneesmiddel tegen corona, medicatie of research naar corona dan kun je mailen naar research@radboudumc.nl